Klachten

Dit onderzoek richt zich op het meten van klanttevredenheid en de beleving van medewerkes, maar is niet het loket voor klachten. Dit betekent dat een negatieve reactie wel verwerkt en gebruikt wordt om verbeteringen aan te brengen, maar dat klachten niet naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst direct in behandeling worden genomen.

Klachtenregeling Hercuton

Hercuton streeft naar bovengemiddelde klanttevredenheid. Wij bouwen elke gebouw alsof het voor onszelf is. Ondanks onze zorgvuldige aanpak kunnen er soms fouten gemaakt worden. Bent u ontevreden over een bepaalde gang van zaken of bent u van mening dat wij een fout hebben gemaakt, dan horen wij dit graag van u. Wij proberen uw probleem snel en efficiënt op te lossen en hiervan te leren voor de toekomst.

Klachtenformulier Hercuton